Met strategie kom je verder.

Als onderneming heb je een strategie nodig om gestelde doelen te realiseren. Voor een goed plan wil je rekening houden met complexe situaties en omstandigheden. Met veelzijdige aspecten die het operationele management overstijgen. Zoals organisatie brede belangen en risico’s.

Zorg ervoor dat het plan concreet en uitvoerbaar is. Zo kan de organisatie hier de komende jaren op vertrouwen en beslissingen baseren. Met als gevolg verbetering in bedrijfsresultaat en behaalde doelen.

Ontwikkel jouw plan

Wanneer je de missie, visie en kernwaarden duidelijk hebt kun je aan de slag. Tijd om het beleid te bepalen en een stappenplan te maken. HOE ga je vastgestelde strategische doelen behalen? En in welke tijd?

Tijdens het schrijven van het plan zijn twee zaken belangrijk. Zorg allereerst dat je de strategische doelen zo concreet mogelijk omschrijft. Daarnaast wil je ze SMART formuleren.

Onderdelen van een goed plan

Een strategische plan geeft sturing aan uw dagelijkse en operationele management. Feitelijk is het een concrete en beknopte beschrijving van:

 • De missie, visie en kernwaarden.
 • Strategische thema’s
 • De SMART opgestelde doelen.
 • Een stappenplan per strategisch doel.
 • De kritische succesfactoren en welke aanpak hierin gevolgd wordt.
 • Het verkoop- en marketingplan.
 • De meerjarenbegroting en de geplande investeringen.
 • De organisatiestructuur en het personeelsplan

Hou het plan levend

Als je eenmaal een plan hebt, wil je natuurlijk ook resultaat behalen. Met frequent overleg hou je focus. Hoe staat het met de uitgezette acties en gestelde doelen? Het helpt wanneer je de gestelde doelen opneemt in de reguliere planning en control cyclus.

Dat kan je doen door:

 • Voer wekelijks operationeel overleg.
 • Voer maandelijks overleg.
 • Monitor elke drie maanden de status van gestelde doelen.
 • Evalueer jaarlijks de resultaten van de uitgevoerde acties tijdens een strategiemeeting.

Wat zijn de resultaten van de lopende acties? Wat is er nodig is om de gestelde doelen te realiseren. Versterk wat goed gaat en stuur bij waar nodig.

Tenslotte: bewaak dat je alleen datgene oppakt wat in het strategische plan staat. Hiermee zorg je voor een behapbare hoeveelheid doelen. Boek eerst gewenste resultaten, voordat je een volgende actie opstart.

Vergroot de kans dat je echt succes hebt met een zorgvuldig uitgewerkt plan. 

Heb je wat hulp nodig of een frisse blik? Neem gerust contact op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vul het formulier in en ontvang het gratis eBook!