effeqtief.nl

Effeqtief realiseert bij haar klanten een halvering van de doorlooptijd en verdubbeling van de productiviteit. Ook draagt Effeqtief bij haar klanten bij aan het verlagen van de faalkosten met 80%.

Steeds op tijd leveren

Samen leggen we bestaande knelpunten in het realisatiesproces bloot en werken toe naar verbetering hiervan. Door onze jarenlange ervaring zien wij precies wat er nodig is in jouw organistie.

Wij verbeteren uw bedrijfsresultaat

Effeqtief onderscheidt zich door haar integrale aanpak voor bedrijven in de maakindustrie. Onze klanten ondersteunen wij met het bedenken en inrichten van slimme, efficiënte en Lean bedrijfsprocessen.

Behouden van medewerkers

Uw medewerkers zijn het kapitaal van het bedrijf. Met onze aanpak zorgen wij voor ontwikkeling van medewerkers waardoor organisatiedoelen worden behaald.

Onze werkwijze

Wij werken vanuit de Agile & Scrum aanpak. Als eerste brengen we de knelpunten in kaart. Vervolgens bepalen we wat we willen verbeteren en welke doelen we willen halen. Tenslotte gaan we samen de verbeteringen doorvoeren.

Ja, ik wil voorop lopen met klanttevredenheid en leverbetrouwbaarheid

“Elk probleem is oplosbaar”

“Wat ik het leukst vind aan mijn werk? Schijnbaar onoplosbare ‘puzzels’ binnen mkb-bedrijven oplossen en moeizaam lopende projecten op gang brengen. Mijn overtuiging is dat elk probleem oplosbaar is. En dat die oplossingen vooral praktisch moeten zijn.”

Rober Dijkhuizen, eigenaar Effeqtief